Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

UiN og Nordlandsforskning har publisert et notat om næringshagemiljøer i Norge.

Selskapet for industrivekst (Siva), Nordlandsforskning (NF) og Handelshøgskolen i Bodø (HHB) ved Universitetet i Nordland samarbeider om et langsiktig forskningsprosjekt om inkubatorer og næringshager med et spesielt fokus på bedriftene tilknyttet inkubator/næringshage.

Lærer hvordan inkubatorer og næringshagene fungerer

Formålet til prosjektet er å lære mer om hvordan inkubatorene og næringshagene fungerer, hvilke resultater de tilknyttede bedriftene skaper, og betydningen av inkubator/næringshage har for bedriftenes resultater. UiN og Nordlandsforskning har publisert et notat om næringshagemiljøene sett fra næringshagene.

Stort behov for kompetanse

Hovedfunnene i dette notatet er at næringshagene har rekruttert bedrifter med stort behov for kompetanse, som bruker et bredt spekter av næringshagenes tilbud og som selv mener de har læringseffekter og opplever nytte av å være en del av et næringshagemiljø. Dette gjelder både for bedrifter med aktiv og passiv tilknytning, skjønt behov, bruk og effekter er langt svakere for den siste gruppen (ref. R.H. Waldahl, T. Clausen og G. Alsos). 

Les notatet her (PDF, 2 MB).