Nye Arena-prosjekter til Helgeland og Lofoten og Vesterålen

Fylkesråd Arve Knutsen - Klikk for stort bilde

Arena olje- og gassklynge Helgeland og Arena Innovasjon Torskefisk, ble i dag tatt opp i det nasjonale Arena-programmet. 

- Dette er en stor milepæl for arbeidet med næringsutvikling i Nordland. Jeg er veldig stolt over at vi har fått to nye prosjekter inn i det nasjonale Arena-programmet, og vil gratulere alle som har jobbet hardt for å få dette til, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).
 

Samarbeid i bedriftsklynger

I Arena-prosjektet samarbeider bedriftene om utvikling og innovasjon. Nordland fylkeskommune har over tid investert betydelig arbeidstid og finansiering for å legge grunnlaget for slike bedriftsklynger.

- Jeg mener et slikt klyngesamarbeid om innovasjon og nytenking er en suksessfaktor for framtidig verdiskaping. Ved at Nordland fylkeskommune legger til rette for at bedrifter kommer med i slike programmer, utvikler vi næringslivet i Nordland for framtiden, sier Knutsen.
 

Base i Mo i Rana

Arena olje- og gassklynge Helgeland har base i Mo i Rana og har gjennom flere år satset bevisst på å utvikle seg som leverandør til olje- og gassmarkedet.

- Bedriftene i denne klyngen utgjør i sum et industrielt tyngdpunkt Nord-Norge i forhold til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen i nord. Klyngen har også et vel etablert samarbeid med regionale kunnskapsinstitusjoner, utdyper Arve Knutsen.
 

Samarbeid om kunnskap i Lofoten og Vesterålen

Arena Innovasjon Torskefisk samler hele verdikjeden innen fangst, foredling og markedsføring av torsk. Deltakerbedriftene inkluderer rederier, verft, leverandører av tjenester og utstyr, kunnskapsaktører og andre samarbeidspartnere i Lofoten og Vesterålen.

- Målet er økt lønnsomhet gjennom forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og innovasjonspartnere. Sesongforlengelse, sterkere satsing på kvalitet og merkevarebygging er viktige elementer i dette samarbeidet, avslutter næringsråd Arve Knutsen.