Nye rapporter fra følgeforskningen til innovasjonsstrategien

Det er nylig publisert flere arbeidsnotater om innovasjonssystemet i Nordland. Du kan lese mer om kraftforedlende industri, kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting og entreprenørielle oppdagelsesprosesser.

Notater

Notatene som er publisert er sentrale i utviklingen av innovasjonspolitiken i Nordland.

Du finner notatene her.

 

 

Fylkestingssak

Fylkestinget behandlet i april 2017 statusrapport for innovasjonspolitikken og drøftet veien videre. Du kan lese hele fylkestingssaken her.