REGINA – verktøykasse for lokal smart spesialisering

Hva skjer om det åpnes en ny gruve, det etableres ny industri eller at en etablert næring legges ned? Hvordan kan perifere, tynt befolkede samfunn respondere til slike store sosioøkonomiske endringer? Og hvilke verktøy trengs for å forberede og takle slike utfordringer?

Klikk for stort bilde

De siste tre årene har REGINA – et Interreg-prosjekt med partnerkommuner i Nord-Finland, Sverige og Norge, samt Skottland og Grønland – utviklet en verktøykasse og «know-how» for hvordan småsamfunn bedre kan forberede seg på storskala, naturressursbasert næringsutvikling, slik som nye gruveetableringer.

Slike endringer skaper mange muligheter, men de riktige strategiene må være på plass for å sikre at de positive potensialene blir realisert og negative resultater unngås.

Basert på det mye brukte begrepet lokal smart spesialisering (LS3), har REGINA utviklet et rammeverk for å sette opp lokale strategier for å best utnytte ressursene på stedet og unngå potensielle konflikter når utfordringene oppstår, for bedre å forutse framtidige utviklingsprosjekter og ivareta de forretningsmessige fordelene i lokalsamfunnet.

Erfaringer fra Nordland

Kommunalsjef i Alstahaug, Stig-Gøran Olsen, forteller at for Alstahaug kommune har en stor fordel med LS3-strategien vært muligheten til å bruke ekstern kompetanse via REGINA og det økte samarbeidet med personer fra ressursintensiv industri i hele Nordland.

I Brønnøy kommune bruker de lokal smart spesialiseringsmetodikken til å utarbeide en smart strategisk næringsplan for kommunen. De forteller at også andre kommuner i landsdelen har vist interesse for verktøyene som er utviklet og denne måten å jobbe på.

Sluttkonferanse

REGINAs flaggskipskonferanse går av stabelen i september 2018 og vil inneholde hands-on presentasjoner av noen av verktøyene som er utviklet gjennom prosjektet og presentasjoner fra ledende politikere og utøvere. Konferansen vil også presentere casestudier og erfaringer fra flere kommuner og andre partnere i prosjektet. Forhåpentligvis vil dette inspirere deg og ditt lokalsamfunn om hvordan dere best kan takle framtidig utvikling.

 

REGINA - Remote communities & resource-based industries:

Lead Partner: Nordregio

Partnere: Alstahaug kommune, NIBIO, Brønnøy kommune, Kujalleq kommune, MidtSkandia, Nordlandsforskning, North Highland College, Sodankylä kommune, Storuman commune, University of Lapland

Assosierte partnere: Highland and Islands Enterprise, Nordland fylkeskommune, Nordisk Ministerråd

For mer informasjon, se hjemmesiden: www.reginaproject.eu