S3 Skole - Høst 2017

Næringsavdelingen i Nordland Fylkeskommune arrangerer en Smart Spesialiseringsstrategi (S3) skole i samarbeid med følgeforskerne på prosjektet. 

Næringsavdelingen arrangerer i samarbeid med prosjektlederne for følgeforskningsprosjektet for Smart Spesialisering, en S3 skole. Første samling var 12. september. flere avdelinger i fylkeskommunen, samt sentrale aktører som arbeider med regional utvikling i Nordland var invitert, deriblant Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Nord Norsk Reiseliv. Målet med kurset er å utvikle kompetansen – både praksis og kunnskap – på hvordan jobbe med smart spesialisering som strategi for næringsutvikling.

Deltakerne skal arbeide med praktisk rettede oppgaver mellom hver samling som skal styrke ferdighetene rundt implementering av strategien.

Foredragene ble holdt av følgeforskerne Åge Mariussen ved Nordlandsforskning og Håkon Finne ved SINTEF. Begge foredragene kan ses nederst.

S3 Skolen skal gjennomføre ytterligere tre samlinger utover høsten; 17. okt, 14. nov og 12. des.