Innvilger 730 000 til arbeidet med etablering av Sjunkhatten folkehøgskole

Klikk for stort bildeFra venstre leder i KrF Kjell Ingolf Ropstad, nestleder og fylkesråd Ingelin Noresjø, ordfører i Fauske Jørn Stene og prosjektleder Mathilde WintherArbeidet med å få realisert bygging og etablering av Sjunkhatten folkehøgskole i Valnesfjord pågår for fullt, og nå siker Nordland fylkeskommune videre prosjektmidler. Skolen skal være spesielt tilrettelagt for personer med fysiske funksjonsnedsettelser og ha 75 elevplasser. Målet er oppstart i 2022.

- Etablering av Sjunkhatten Folkehøgskole har utspring i ønsket om å gi et godt tilpasset tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser. Gjennom mestringsopplevelser i møte med natur og mennesker vil skolen skape en arena der den enkelte får styrket sine fysiske og sosiale ferdigheter. Dette vil være avgjørende for utvikling av livskvalitet og samfunnsdeltakelse for de unge, og bidra til å gjøre drømmer til virkelighet. Vi ønsker også å videreutvikle og styrke kompetansen ved Valnesfjord Helsesportssenter.

Stort behov

Fagmiljøet har lenge vært bekymret for utenforskap, spesielt med tanke på unge mennesker med funksjonsnedsettelser. Forskning viser at det er 4,5 høyere sannsynlighet for unge med funksjonsnedsettelser å få seg jobb hvis du har tatt høyere utdanning. Forskningen viser også at tiden etter videregående er spesielt sårbar og at folkehøgskole som modell har direkte innvirkning på motivasjon for videre utdanning, arbeidsliv og samfunnsdeltagelse. 

Unik beliggenhet

Skolen får en unik beliggenhet rett ved inngangen til Sjunkhatten nasjonalpark, med utallige muligheter for storslåtte naturopplevelser i umiddelbar nærhet. I tillegg er skolen lokalisert i tett tilknytting til det fremste kompetansemiljøet i landet på deltakelse og aktivitet for ungdom med funksjonsnedsettelser. Helt grunnleggende for skolens dannelse- og verdisyn, er å gi ungdom opplevelser av mestring og verdi i møte med naturen. Gjennom disse mestringsopplevelsene i møte med natur og mennesker vil skolen skape en arena der den enkelte får styrket sine fysiske og sosiale ferdigheter, som vil være avgjørende for videre utvikling av livskvalitet og samfunnsdeltakelse.