Interreg-programmet endelig godkjent

Klikk for stort bilde

 

Viktig melding til alle potensielle prosjektsøkere til det nye Interreg V Nord og Sápmi- programmet. Programmet er endelig godkjent. ... "Nordprogrammet godkänt av EU- Kommissionen!.

 

 

Som det första av de nordiska Interreg-programmen har Nord 2014-2020 godkjent EU- Kommissionen. Programmet omfattas av två geografiska delområden; Nord och Sápmi och har en total budget på cirka 76 MEUR inklusive svensk, finsk och norsk finansiering. Av den totala budgeten är EU-finansieringen cirka 39 MEUR.

Programmet kommer att fokusera på fyra insatsområden: Forskning och Innovation, Entreprenörskap, Kultur och Miljö samt Gemensam arbetsmarknad.

Första ansökningsomgången är öppen mellan januari- 28 februari 2015. 

För mer information:www.interregnord.com