Kartlegging av kulturnæringer i Nordland

Menon Business Economics har kartlagt kulturnæringene i Nordland på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. i følge deres funn er det 621 bedrifter, 1500 sysselsatte og en samlet verdiskaping på rundt 686 mill NOK innenfor næringen i Nordland. Antall bedrifter har fordoblet seg i Nordland de siste 10 årene.

Undersøkelsen er gjort som en del av Nordland fylkeskommunes satsing på kulturnæringer i peroiden 2011-2013.

Rapporten kan du lese her (PDF, 3 MB).

Rapporten viser at:

  • Kulturnæringen i Nordland liten i nasjonal sammenheng
  • 621 bedrifter
  • 1 500 sysselsatte
  • Samlet verdiskaping 686 mill.
  • 2% av landets kulturbedrifter
  • Står for ca 2% av total nasjonal verdiskaping
  • Sysselsetter ca. 2% av nasjonalt nivå
  • Fordoblet antall bedrifter i perioden 2000-2009
  • Flest bedrifter innen musikkbransjen