Kurs i RF13.50

29. mai 2012 arrangeres det kurs i det nye nasjonale søknads-, saksbehandlings- og rapporteringssystemet RF13.50.

Regional forvaltning 13.50 (RF13.50) er det nye nasjonale søknads-, saksbehandlings- og rapporteringssystemet for tildelte midler over Statsbudsjettets kap 551 post 60 og 61.

RF13.50 erstatter dagens system Rapp13.50.

Fylkeskommuner, regionråd og kommuner som mottar midler over kap 551 post 60 og 61 er fra 2012 pålagt å bruke RF13.50 for rapportering av tildelte midler. Det er også tillatt å bruke systemet på andre typer midler enn midler bevilget over kap 551 post 60 og 61. I praksis betyr dette at alle kommuner og regionråd som får tildelt kommunale- og regionale fond skal bruke RF13.50.

Fylkeskommunene er pålagt å ha opplæring i det nye systemet, og på bakgrunn av dette inviteres det til opplæring 29. mai 2012.

Påmelding til kurset og program finner du her:

 http://www.nfk.no/dynamiskiframe.aspx?MId1=1548&