Landbruk i Nordland

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. I tillegg er landbruket en svært viktig næring for bosetting, sysselsetting og kulturlandskap i hele fylket.

 

Nordland fylkeskommune ønsker i samarbeid med næringen og en rekke andre aktører å arbeide for å utvikle landbruket og dets betydning i Nordland.

Markens grøde 1

Regional plan for landbruket i Nordland ble vedtatt av fylkestinget 10. oktober 2018. 

VestvagoyLITEN

 

Forslag til regionalplan for landbruk i Nordland 2018 - 2030 med tilhørende handlingsprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens § 8-3, og etter vedtak i fylkesrådet 22.03.18. Frist for innspill er 01.06.2018.

Inspirasjonsvideo om landbruk – unge bønder i Nordland 2018,

noen tanker og erfaringer fra to ungdommer om landbruket.

Illustrasjonsfoto

Bevilger 500 000 kroner til prosjekt som skal stimulere landbruket i Vevelstad.

 

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Cecilie Henriksen
Saksbehandler
Helle Bygdevoll
Seniorrådgiver
Henry Andorsen
Seniorrådgiver