Godt bidrag til nyskaping på gård

Fylkesråd for næring Mona Fagerås - Klikk for stort bildeMona Fagerås, Fylkesråd for næring Trond Erlend Willassen

I dag lanseres en brosjyre som viser frem flere av Nordlands gårdopplevelser. Dette er et resultat av et pågående prosjekt, Grønt reiseliv i Nordland, som er finansiert av Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Prosjektleder er Hanne-Sofie Trager.

  • Heftet gir ikke bare eksempler på gårdsopplevelser, den gir også gode eksempler på spennende og innovative bedrifter i opplevelsesfylket Nordland i dag, sier den nye fylkesråden for næring; Mona Fagerås.

I brosjyren får leseren blant annet møte Eldbjørg Fagerjord, en driftig gründer fra Grønfjelldal i Rana som har etablert kulturproduksjon med utgangspunkt i gården. Med base i bestemorens gård lages det nå ulike former for kulturarrangement med følge av lokalprodusert mat fra både bygda og resten av kommunen. Her er slagordet «Muntre møter» for gjestene som kommer – og spesielle opplevelser som «Q-lympics» og Tur tell Frans gjør oppleKroglia Kulturgård, aking, ake, aketur - Klikk for stort bildeAketur Kroglia Kulturgård Newson as/Rune Nilsen/Fylkesmannen i Nordland velsen meningsfylt og minnerik.

 

Fortellingene i brosjyren viser hvordan landbruksbedrifter ved nytenking har økt sin konkurransekraft. Dette er bedrifter som har tatt i bruk gårdens samla ressurser på nye og bedre måter. De tilbyr gode og unike produkter med høyt kompetanseinnhold og kvalitet.

  • Fylkestinget i Nordland vedtok i år en ny innovasjonsstrategi for Nordland; Et nyskapende Nordland. Innovasjonsstrategien er en strategi for et nyskapende næringsliv i Nordland. Vi er i Nordland avhengig av et lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv med stor nyskapingsevne, sier Fagerås.

Opplevelsesbasert reiseliv er et satsingsområde i innovasjonsstrategien. Her omtales reiseliv som et verdiskapingssystem bestående av flere bransjer hvor verdiskaping skjer gjennom et samspill mellom transport, overnatting, servering, aktiviteter og formidling.

 

Opplevelsesnæringen baserer seg på kundenes ønske om å betale for gode opplevelser. Kundene vil ha meningsfulle, helhetlige og fungerende produkter med individuell tilpasning. Fylket har derfor hele tiden behov for nye opplevelsesprodukter.

 

I Nordland må vi framover ha fokus på kunnskap om hvordan vi designer opplevelsene og hvordan vi tilbyr produkter til kundene. Her er konkurransekraft, lønnsomhet og klyngeutvikling viktig. Det handler om innovasjon mellom bransjer og samskaping mellom kunder og leverandører.

  • Brosjyren til Fylkesmannen går gjennom opplevelsespyramiden - et verktøy for opplevelsesproduksjon. Dette er et nyttig redskap som gir aktørene en konkret og systematisk tilnærming til det å skape et opplevelsesprodukt i tilknytning til sin gård, uttaler næringsråden.

Innovasjonsstrategien har som målsetning å få på plass fungerende innovasjonssystemer for næringslivet. Med innovasjonssystem menes de aktører og aktiviteter som påvirker læring, utvikling av kunnskap og innovasjon i bransjen. Et innovasjonssystem skal innebære utveksling av informasjon, ideer og kompetanse mellom de ulike aktørene. I utviklingen av et innovasjonssystem for opplevelsesnæringene må det tas høyde for at disse er sammensatt av flere typer næringer, der matprodusentene og landbruksbedriftene er svært viktige.

Kroglia Kulturgård, gründer Eldbjørg Fagerjord, gårdsopplevelse, turisme - Klikk for stort bildeFra Kroglia Kulturgård med gründer Eldbjørg Fagerjord (t.h.) Newson as/Rune Nilsen/Fylkesmannen i Nordland

Nordland fylkeskommune jobber nå med en ny strategi for opplevelsesnæringer. Her vil lokalmat, natur- og kulturopplevelser være viktige tema.

 

Hensikten med fylkeskommunens og Fylkesmannens utviklingsarbeid er å bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping i næringslivet i Nordland. Eksemplene i Fylkesmannens brosjyre viser at mulighetene for utvikling av opplevelsesbasert reiseliv på bygdene er stort. De viser at landbruket ikke bare er leverandør av matvarer av høy kvalitet, noe som selvsagt er selve grunnlaget for den gode matopplevelsen, men at det skapes en merverdi ved å videreforedle, samarbeide og presentere den gode historien til kunden direkte. En næring som i aller høyeste grad bidrar til utviklingen av et nyskapende Nordland.

 

Link til Brosjyren: http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Landbruk%20og%20mat%20dokumenter/Gr%c3%b8nt%20reiseliv%20dokumenter/Brosjyre%20Har%20du%20en%20opplevelse%20for%20salg.pdf?epslanguage=nb