Invitasjon til å komme med innspill til jordbruksforhandlingene

Klikk for stort bilde

Regionale aktører inviteres til å komme med innspill til Nordland fylkeskommune til jordbruksforhandlingene 2016. Frist for å sende inn innspill er 1. desember 2015.

Nordland fylkeskommune vil gi innspill til Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2016. Det vil legges vekt på særskilte regionale utfordringer for Nordland.

 

For å få frem viktige utfordringer ønsker vi å invitere regionale aktører til å komme med innspill til Nordland fylkeskommune til jordbruksforhandlingene 2016.

 

Innspill kan sendes på e-post til heb@nfk.no.