Oppstart av lagsbigård ved Vågønes Gård

Klikk for stort bildeSalten Birøkterlag skal bygge opp en lagsbigård ved Vågønes Gård. Formålet er å produsere bifolk og opprette et kurstilbud slik at lagsbigården skal kunne brukes som opplæringsstasjon for kursdeltakere og som besøksbigård for publikum. 

Bodø kommune har tildelt birøktelaget tomt og lokaler ved Vågønes gård. Birøkterlaget skal gjennomføre kurs i 2019, og planlegger på sikt å kunne tilby besøk/opplæring ved lagsbigården for barneskoleklasser, samt utvikle generell info/temadager for publikum generelt. Tiltaket skal bidra til å øke interessen for birøkt og få opp andelen birøktere i Salten, og kan bidra til en bærekraftig byutvikling og miljøgevinster i form av kortreist mat. Det anses som positivt at etableringen skjer på Vågønes, slik at bigården kan kobles opp mot etablerte parsellhage ved anlegget.

Nordland fylkeskommune har innvilget midler til kursing og informasjonstiltak i prosjektet.