Regionsamling for landbruks- kontakter i fylkeskommunene

Klikk for stort bilde

21.-22. september 2016 møttes flere landbrukskontakter fra fylkeskommuner rundt om i landet i Tønsberg for erfaringsutveksling og faglig påfyll. 

På programmet sto blant annet informasjon fra Landbruks- og matdepartementet, informasjon om voksenagronomordningen og erfaringer fra prøveordningen med 2+2 gartner og 2+2 agronom. Gruppen har vært på omvisning på Melsom videregående skole og Gjennestad videregående skole. Det er et mål at det skal arrangeres jevnlige samlinger fremover, med 1-2 års mellomrom i ulike deler av landet.