Rekruttering til landbruket - erfaringer med lærlingeordningen og rekrutteringsprosjektet

Bondebladet har publisert en flott artikkel som omtaler gode erfaringer med lærlingeordning i landbruket i Nordland, og rekrutteringsprosjektet "Nordlands grønne hjerte". Nordland fylkeskommune har i samarbeid med næringen bidratt til å få dette til. Les hele artikkelen her.