Rekruttering til naturbruks-utdanningen

Potetopptaking - Klikk for stort bilde

Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, skal arbeide for å rekruttere ungdom til skolens naturbruksutdanning.

Klikk for stort bilde

Prosjektet har fått innvilget kr 300 000 til gjennomføring av prosjektet, som har en varighet fra 2015-2017. 

 

I rekrutteringsprosjektet vil det være størst fokus på landbruk og på marine næringer. Det skal jobbes med å heve statusen for utdanningen og informere om naturbrukets relevans innenfor mange fagområder og yrker. 

 

Målgruppen i prosjektet er ungdom i aldersgruppen 13-18 år. Ungdommene skal nås gjennom tiltak som skolebesøk og opplæring i skoletimer, gjennom informasjon på karrieredager for ungdomsskolen, fagkurs innen landbruk, og marine ungdomscamper og besøk hos relevante aktører/arrangement i havbruksnæringen. Det skal også gis tilbud om kurs for elever i ungdomsskolen som kvalifiserer for vikararbeid i næringen.

 

I prosjektet skal det etableres samarbeid med Landbrukstjenesten Midtre Hålogland, Nordland Bondelag og Nordland Bonde- og småbrukarlag. I tillegg vil det være relevant å kunne trekke på erfaringer fra rekrutteringsarbeid som har vært utført av Mosjøen videregående skole, avdeling Marka.