Skal utvikle kunnskap om fòr i nord

John Deere skurtresker som klipper gress - Klikk for stort bildeFra Vågønes forskningsstasjon Håkon Renolen - Nordland har store beiteressurser som bør utnyttes bedre. Derfor bevilger jeg 75 000 kroner til et prosjekt som skal gi mer kunnskap om effektiv grovfòrproduksjon i nord, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Prosjektet skal bidra til å øke kompetansen om grovfôrproduksjon i arktisk klima, og kan bidra til optimalisert fôring og bedring av produksjonen ved det enkelte gårdsbruk. Prosjektets mål er å gi mer kunnskap om arktisk grovfôr, med tanke på geografisk plassering og påvirkning av moderne høste - og lagringsmetoder.

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, Ingelin Noresjø.Det er Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge som er prosjekteier, og prosjektet støttes av aktører i alle de nordlige fylkene. Prosjektet er et veiledningsprosjekt, og forsøk gjennomføres gjennom tett oppfølging hos utvalgte bønder med registrering av avling og fôrkvalitet ved ulike grashøstemetoder.

Resultater fra prosjektet skal formidles bredt til næringen gjennom ulike informasjonskanaler.

- Med mål om bærekraft og matberedskap i landbruket er det viktig å fremme bruk av lokale ressurser, og stimulere til økt bruk av utmarka vår, oppsummerer fylkesråd Noresjø  som ellers vil gi en stor hønnør til den nordnorske bonden som hun mener gjør en svært viktig jobb