Søknader i 2016

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune mottok i overkant av 30 søknader til tilskuddsordningen Rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruks- og matsektoren i 2016.

Tilskuddsordningen har en pott på 1 420 000 kr. Til søknadsfristen 1. mars var tilskuddsordningen omsøkt for ca. 4 millioner kroner. Noen av disse søknadene har blitt overført til andre tilskuddsordninger for vurdering.

 

Det jobbes nå med vurdering og saksbehandling av søknadene. Svarbrev sendes ut så snart sakene er ferdig behandlet. En oversikt over tildelinger i 2016 vil også legges ut på nettsiden når alle søknader er behandlet og midlene fordelt.