Tildelinger fra RK-midlene i 2018

Nordland fylkeskommune fikk i 2018 overført 994 000,- kroner fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) til tiltak som skulle bidra til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Rapportering på bruk av midlene er sendt til LMD. Oversikt over tildelinger og rapporten kan leses her.  (DOCX, 63 kB)