Vil du være med å utvikle landbruket i Nordland?

Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkeskommune skal lage en regional plan for landbruk og søker rådgiver i toårig engasjement for å lede arbeidet.

 

Søknadsfrist 29. august 2016

Nordland fylkeskommune har et hovedansvar som regional utviklingsaktør. Dette innebærer ansvar for å initiere, koordinere og iverksette utviklingsaktiviteter til beste for Nordlandssamfunnet. En viktig oppgave er å utarbeide regionale planer.  

Landbruket er en viktig næring for bosetting, sysselsetting og kulturlandskap i hele fylket. Landbruksnæringen skal sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet for samfunnet. I Nordland skal det utarbeides en regional plan for landbruket. Planen skal omfatte jordbruk og skogbruk, og omhandle både næringsutvikling og arealbruk. Planen skal bli et styringsverktøy som er retningsgivende for utviklingstiltak, prosjekt- og virkemiddelbruk på regionalt og kommunalt nivå.

Vi søker etter en prosjektleder i 100 % stilling for å lede dette arbeidet og bidra i andre landbruksfaglige spørsmål. Stillingen lyses ut for 2 år.

 

Oppgaver

Lede arbeidet med regional plan for landbruk i Nordland, bl.a.:

  • Ansvar for utarbeidelse av regional plan med handlingsprogram, herunder koordinere arbeidet internt i Nordland fylkeskommune.
  • Dialog og samhandling med nærings- og samfunnsliv, kommuner og statlige aktører på regionalt nivå.
  • Informasjons- og formidlingsaktivitet.

 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning på master- eller hovedfagsnivå.
  • Kunnskap om landbruksnæringen. Kjennskap til næringen i Nordland er en fordel.
  • Erfaring med prosjektledelse.
  • Kjennskap til regional planlegging er en fordel.
  • Evne til å arbeide selvstendig og sørge for framdrift.
  • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.
  • Interesse for dialog og samhandlingsmetoder som arbeidsverktøy.

 

Stillingen er organisatorisk plassert i avdeling for næring og regional utvikling.  

Nordland fylkeskommune tilbyr et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø og gode pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidssted er Bodø. Stillingen vil innebære perioder med mye reisevirksomhet. Lønn etter avtale.

Søkere bes benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

 

Kontaktinformasjon:

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt fagleder Helle Bygdevoll eller næringssjef Hanne Østerdal tlf. 97501873, tlf. 99256137.

Søknadsfrist: 29. august 2016