Lærte om dansk reform

Klikk for stort bildeKirsten Hasvoll, næringsavd, Arve Knutsen, fylkesråd for næring, Erlend Skaug Ingebrigtsen, leder av ungdommens fylkesting, Steinar Randby, samferdselsavd, Grete Ellingsen, ordfører Sortland, Tor-Arne andreassen, ordfører Røst, Torill Ø. Hanssen, fylkestingsrepresentant, Frp, Magnar Johnsen, ordfører Leirfjord, Bente Anita Solås, gruppeleder Høyre og stabssjef Stig Olsen.

 

 

 - Vi har mye å lære av den prosessen som de danske kommunene og regionene har vært gjennom, når vi nå skal i gang med vår egen kommune- og regionreform. Det sier fylkesråd for næring Arve Knutsen.
 

Arve Knutsen har ledet ei tverrpolitisk arbeidsgruppe med kommune- og fylkespolitikere fra Nordland som i to dager har besøkt Danmark.

- Vi besøkte Lolland, en kommune i regionen Sjælland, som har mange av de samme utfordringer som det vi selv har i Nordland, sier Knutsen. -Her kunne vi også konstatere at selv om alle var enige om behovet for en reform, var det ulike oppfatninger om hvor vellykket reformen har vært, fortsetter han.
 

I Danmark ble antallet kommuner i 2007 redusert fra 271 til 98. Samtidig fikk kommunene en rekke nye oppgaver, for eksempel sysselsetting, næringsutvikling og utstedelse av pass og førerkort. De 14 amtene ble samtidig nedlagt og erstattet av fem nye regioner. Regionenes hovedoppgave er å drive sykehusene.


Leder av ungdommens fylkesting i Nordland, Erlend Skaug Ingebrigtsen deltar også i arbeidsgruppen. Han sier at ungdom er svært opptatt av identitet, og at det er viktig at ungdommenes behov blir ivaretatt i den prosessen som vi nå står overfor. - Vi må tenke på at det både er følelser og mer rasjonelle argumenter ute og går når det skal skje store omveltninger. Da er det viktig at alle blir hørt og blir tatt på alvor, sier Skaug Ingebrigtsen.


Arbeidsgruppen fra Nordland besøkte også det danske Folketinget, hvor kommunalordfører Simon Kollerup orienterte om bakgrunnen for den danske reformen. Forslaget om en strukturreform kom i 2002, og i 2007 var den gjennomført. I tillegg til store endringer for kommuner og regioner, har reformen også medført betydelige endringer i den statlige organiseringen på regionalt nivå.


-Vi tar med oss lærdommen fra Danmark videre i vårt arbeid med å forberede den politiske behandlinga av reformen i Nordland, sier Arve Knutsen.