Mat med opplevelser

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen (KrF) (til venstre)

 

Prosjektet «Matopplevelser i Nordland» får kr. 386 500,- til utvikling av lokal mat.

-Fylkesrådet vil øke kompetansen innen produksjon av lokal mat og skape større mangfold av lokale matprodukter og opplevelser, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen(KrF).

Han viser til at reiseliv og opplevelser er et av tre satsningsområder i den nylig vedtatte innovasjonsstrategien for Nordland.

 

Reiseliv og opplevelser i Nordland

-Lokal mat bygger på tradisjoner, råvarer og oppskrifter og er med på å bygge opp under vår identitet og stolthet, sier en entusiastisk Knutsen.

Nordland er et fylke av kontraster og overraskelser med fartsfylte eventyr i frodig, storslått natur og dette trekker folk fra hele verden. Mat produsert fra lokale råvarer er en viktig ressurs i utviklingen av opplevelser fra Nordland.

– Det er viktig at produsenter av lokal mat også har kunnskap om det å bygge opp gode opplevelser rundt sine produkter. Dette prosjektet vil bidra til å skape gode møteplasser med nyttig faglig innhold, fortsetter Knutsen.

 

 

Prosjektet

Fylkesmannen i Nordland er mottaker av tilskuddet og har ansvar for gjennomføringen av prosjektet som går over 3 år. Fylkesmannen i Nordland vil i dette prosjektet ha fokus lokalmatprodusenter og deres utvikling, både på produkt og markedssiden. I tillegg vil de ha et ansvar for å sørge for mobilisering og tilrettelegging for næringsutvikling innenfor lokalmatområdet. 

- Et klart mål er å sette enda mere fokus på muligheten som ligger i å videreutvikle samarbeidet med reiseliv/ opplevelsesnæringen, avslutter Knutsen.