Ny bredbandsstrategi gir resultater!

I april 2010 vedtok fylkestinget i Nordland ny bredbåndsstrategi for fylket. Allerede nå kan vi se at satsingen gir resultater.

I henhold til den nye beredbåndsstrategien skal fylkeskommunen ha en ledende rolle for å få etablert en ny stamfiber gjennom fylket samt bistå kommuner og regionrådene med faglig bistand for å få etablert høyhastighetsbredband i fylket.

I følge Statistisk sentralbyrå har det fra utgangen av 1. kvartal 2009 til utgangen av 1. kvartal 2011 vært en økning i antall  private internettabonnenter på 8,7 %, eller om lag 5 600 abonnementer. Samtidig ser vi en trend hvor det stadig blir flere som velger  høyere hastighet, det vil si mer enn 8 Mbit/s nedlastning. Dette gjelder både privat- og bredriftabonnement.

- Det er svært gledelig at den største enkeltsatsingen som avdeling for næring og regional utvikling noen gang har gjennomført, gir resultater etter så kort tid, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen. – Dette hadde ikke vært mulig dersom vi ikke hadde fått til det gode samarbeidet mellom private og offentlige aktører som arbeider mot et felles mål, legger Knutsen til.

I juli åpnes ”Svartisfiberen” som går fra  Meløy kommune, gjennom Rødøy kommune og ender opp på Lovund i Lurøy kommune. Utbygging av aksesser i Rødøy og Lurøy kommuner skal være ferdig i 2012. I løpet av høsten vil deler av det andre store prosjektet, ”Lofotfiberen”, bli åpnet. Innen utgangen av 2012 skal også Værøy og Røst ha fått tilgang til høyhastighetsinternett.

I tillegg arbeider Nordland fylkeskommune for fullt med å få på plass et konsortium som skal gå sammen om finansiering og bygging av en indre trase for stamfiber fra grense Troms til grense Nord-Trøndelag.

- Det er også flere mindre prosjekter i gang rundt om i fylket, så det er med andre ord stor aktivitet innenfor bredbåndsutbygging i Nordland for tiden, avslutter Knutsen.