På Ballstad skal de gå sammen om ansettelser

-  Dette er et spennende prosjekt som skal forsøke å gjøre reiselivet på små plasser mer konkurransedyktig, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF). Næringsråden går inn med inntil 200 000 kr til prosjektet.
Klikk for stort bildeBallstad Roland Hummer

Bak prosjektet står Lofoten Matpark. De ønsker å se på nye modeller for organisering av personell i små bedrifter, der man ved å gå sammen om ansettelser kan konkurrere om de beste kandidatene. 

Småplasser mer konkurransedyktige

Klikk for stort bildeNæringsråd Ingelin NoresjøBallstad er plukket ut til å være teststed for prosjektet. Gjennom arbeid med reisemålsutvikling på Ballstad har Lofoten Matpark blitt godt kjent med utfordringer som er felles for mange små steder i nord. Veksten i reiselivet er stor, men utenom sommersesong er det fortsatt mange små bedrifter som ikke har mulighet til å ansette kvalifisert personell i faste stillinger. I dette prosjektet skal Lofoten Matpark undersøke og teste ut modeller som kan løse utfordringer i fellesskap.

 - Hvis man greier å tilby faste helårsstillinger på små steder, vil disse bli mer attraktive for gode kandidater og familier. Det er lettere å ta flyttelasset med til et lite sted hvis en trygg jobb venter, sier næringsråden.

 Prosjektleder Bjørg-Elin Kärn er glad for støtten fra fylkeskommunen.

Klikk for stort bildeProsjektleder for "Sharing Lofoten" Bjørg-Elin Kärn- Vi søker nye og innovative løsninger som ikke har økonomisk gevinst som målsetning. Forretningsmodellen vi kommer frem til skal komme småbedrifter, enkeltpersoner og lokalsamfunn til gode. Den skal gi trygghet og muligheter til både arbeidstager og arbeidsgiver. Vi skal helt enkelt gjøre småplasser konkurransedyktige gjennom sosialt entreprenørskap, sier Kärn.

Lærlinger

Noresjø syns det er viktig at prosjektet også skal undersøke bedriftenes muligheter for å gå sammen om lærlinger.

- Det er ikke gitt at små bedrifter kan tilby en læreplass alene, går man flere sammen vil det være lettere å få på plass en lærling. Dette er kjempeviktig for fremtidens rekruttering, og viser at fleksibilitet og samarbeid er viktig, avslutter Noresjø.