Rapport om grenseregion

Norut-rapport om næringsliv og befolkningsstruktur i grenseregionen mellom Nordland og Troms.

Nordland og Troms fylkeskommuner har i fellesskap bestilt en forskningsrapport fra Norut som ser nærmere på næringsliv og befolkningsstruktur i grenseregionen mellom de to fylkene.
Bakgrunnen at det fra flere hold har vært pekt på utfordringene med å drive næringsvirksomhet når man må forholde seg til to fylker. Dette ønsket man fra politisk hold å få utredet, og nå foreligger et faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur i området.

Rapporten ble presentert på et møte i Narvik fredag 8. juni. Til stede på møtet var fylkesrådsleder Odd Eriksen fra Nordland, fylkesråd for plan og næring Kari-Anne Opsal fra Troms, representanter fra næringsforeningene og regionrådene i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms, samt ungdomspolitiske representanter fra fylkene.

Last ned rapporten Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur (PDF, 3 MB)