Reiseliv og opplevelser

Klikk for stort bilde Ernst Furuhatt

Nordland leverer opplevelser langs verdens vakreste kyst. Enten du vil ha en aktiv ferie eller ferie i et litt makeligere tempo, tørr vi love deg opplevelser du sent kommer til å glemme. Vil du vite mer om muligheter for opplevelser i Nordland, se nettsiden til NordNorsk Reiseliv.

Reiseliv- og opplevelsesnæringer er viktige for Nordland

Reiseliv- og opplevelsesnæringer omfatter tradisjonelt reiseliv i tillegg til næringsvirksomhet knyttet til kultur-, natur- og matopplevelser. Disse næringene er viktige for Nordland og er en av tre av prioriterte satsinger i "Et nyskapende Nordland - Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020". (PDF, 922 kB) 

Fylkestinget i Nordland vedtok i februar 2017 "Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021". (PDF, 2 MB)Strategien gir føringer for fylkeskommunens rolle og ansvar som regional utviklingsaktør.

Strategiens visjon er: Mat, kultur og natur! Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse.

Målsettingen i strategien er: Besøkende i Nordland skal møte bærekraftige reiselivsdestinasjoner med kvalitet i alle ledd.

Visjonen og målsettingen skal oppnås gjennom samarbeid og nyskaping for å bidra til bærekraftige reiselivsbedrifter og lokalsamfunn.

Det skal tilrettelegges for universell utforming av reiselivsprodukter i Nordland og satsningsområdene det skal jobbes med i årene fremover er:

  • Utvikling av fellesgoder
  • Utvikling og etablering av et innovasjonssystem for opplevelsesbasert reiseliv
  • Marked, kommunikasjon og distribusjon
  • Utvikle og markedsføre fylkeskommunens samferdselsløsninger som reiselivsprodukt
(05.09.2019)

 - De nye sommerrutene i Nordland har hatt 15 000 reisende og bidratt til økt aktivitet og styrking av reiselivsbedriftene på Nordlandskysten, sier en begeistret fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

(14.08.2019)

 

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll gikk hardt ut mot forslaget fra Finansdepartementet som foreslår å øke momsen på reiseliv fra 12 til 23 prosent. –Et gryende reiseliv på Helgeland risikerer å utraderes før det er i gang, argumenterer Norvoll.

(08.08.2019)

-  Dette er et spennende prosjekt som skal forsøke å gjøre reiselivet på små plasser mer konkurransedyktig, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF). Næringsråden går inn med inntil 200 000 kr til prosjektet.

 

 

 

 

 

Ansvarlig

Liv Rask Sørensen
Ass. nærings- og utviklingssjef
rådgiver kulturnæring / opplevelser
Tommy Nilsen
Rådgiver reiseliv / opplevelser