Reiseliv og opplevelser

Klikk for stort bilde Ernst Furuhatt

Nordland leverer opplevelser langs verdens vakreste kyst. Enten du vil ha en aktiv ferie eller ferie i et litt makeligere tempo, tørr vi love deg opplevelser du sent kommer til å glemme. Vil du vite mer om muligheter for opplevelser i Nordland, se nettsiden til NordNorsk Reiseliv.

Reiseliv- og opplevelsesnæringer er viktige for Nordland

Reiseliv- og opplevelsesnæringer omfatter tradisjonelt reiseliv i tillegg til næringsvirksomhet knyttet til kultur-, natur- og matopplevelser. Disse næringene er viktige for Nordland og er en av tre av prioriterte satsinger i "Et nyskapende Nordland - Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020". (PDF, 922 kB) 

Fylkestinget i Nordland vedtok i februar 2017 "Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021". (PDF, 2 MB)Strategien gir føringer for fylkeskommunens rolle og ansvar som regional utviklingsaktør.

Strategiens visjon er: Mat, kultur og natur! Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse.

Målsettingen i strategien er: Besøkende i Nordland skal møte bærekraftige reiselivsdestinasjoner med kvalitet i alle ledd.

Visjonen og målsettingen skal oppnås gjennom samarbeid og nyskaping for å bidra til bærekraftige reiselivsbedrifter og lokalsamfunn.

Det skal tilrettelegges for universell utforming av reiselivsprodukter i Nordland og satsningsområdene det skal jobbes med i årene fremover er:

  • Utvikling av fellesgoder
  • Utvikling og etablering av et innovasjonssystem for opplevelsesbasert reiseliv
  • Marked, kommunikasjon og distribusjon
  • Utvikle og markedsføre fylkeskommunens samferdselsløsninger som reiselivsprodukt
Møte i partnerskapet til Innovative destinations
(08.05.2015)

Nordland fylkeskommune ønsker å samarbeide med regioner i Europa for å utvikle reiseliv- og opplevelsesnæringen i Nordland.

(07.04.2015)

Fylkesrådet bevilger 802.000,- kr. til Sør-Hålogaland bispedømmeråd for gjennomføring av prosjektet «Pilegrim i Nord».

 

(09.03.2015)

Den 17 og 18. mars gjennomføres det møte i Arena Nordland, møteplassen for destinasjonene i Nordland. Møtet finner sted i Bodø og har hovedfokus den nylige vedtatte innovasjonsstrategien for Nordland hvor reiseliv og opplevelsesnæringen er en av de tre prioriterte næringene.

Ansvarlig

Liv Rask Sørensen
Ass. nærings- og utviklingssjef
rådgiver kulturnæring / opplevelser
Tommy Nilsen
Rådgiver reiseliv / opplevelser