Reiseliv og opplevelser

Klikk for stort bilde Ernst Furuhatt

Nordland leverer opplevelser langs verdens vakreste kyst. Enten du vil ha en aktiv ferie eller ferie i et litt makeligere tempo, tørr vi love deg opplevelser du sent kommer til å glemme. Vil du vite mer om muligheter for opplevelser i Nordland, se nettsiden til NordNorsk Reiseliv.

Reiseliv- og opplevelsesnæringer er viktige for Nordland

Reiseliv- og opplevelsesnæringer omfatter tradisjonelt reiseliv i tillegg til næringsvirksomhet knyttet til kultur-, natur- og matopplevelser. Disse næringene er viktige for Nordland og er en av tre av prioriterte satsinger i "Et nyskapende Nordland - Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020". (PDF, 922 kB) 

Fylkestinget i Nordland vedtok i februar 2017 "Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021". (PDF, 2 MB)Strategien gir føringer for fylkeskommunens rolle og ansvar som regional utviklingsaktør.

Strategiens visjon er: Mat, kultur og natur! Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse.

Målsettingen i strategien er: Besøkende i Nordland skal møte bærekraftige reiselivsdestinasjoner med kvalitet i alle ledd.

Visjonen og målsettingen skal oppnås gjennom samarbeid og nyskaping for å bidra til bærekraftige reiselivsbedrifter og lokalsamfunn.

Det skal tilrettelegges for universell utforming av reiselivsprodukter i Nordland og satsningsområdene det skal jobbes med i årene fremover er:

  • Utvikling av fellesgoder
  • Utvikling og etablering av et innovasjonssystem for opplevelsesbasert reiseliv
  • Marked, kommunikasjon og distribusjon
  • Utvikle og markedsføre fylkeskommunens samferdselsløsninger som reiselivsprodukt
(21.11.2012)

Nordland har vekst på 2,1 prosent i antall gjestedøgn i september, sammenlignet med 2011.

(21.09.2012)

Det var godt oppmøte fra næringslivet da Novadis grep muligheten og inviterte til workshop i forbindelse med NHOs reiselivskonferanse Arena Nord i Bodø. Dermed har forskerne tatt seg inn på ytterligere en arena hvor næringsaktørene i reiselivet møtes.


(07.06.2012)

Nordland hadde i april ingen vekst i antall gjestedøgn (-0,1 %), sammenlignet med april 2011. Norge hadde en tilbakegang på 1 %.

Ansvarlig

Liv Rask Sørensen
Nestleder avdeling for Samfunnsutvikling
rådgiver kulturnæring / opplevelser
Tommy Nilsen
Rådgiver reiseliv / opplevelser