Destinasjonsselskapene i Nordland følges opp

Som en oppfølging av arbeidet med reiselivsstrategien i Nordland møter administrasjonen destinasjonsselskapene i hele fylket.

Destinasjonsselskapene i Nordland ulikt organisert og finansiert. Oppgavene er heller ikke helt like, men mye er felles. Nå ønsker Nordland fylkeskommune å få til møte med med hvert enkelt destinasjonsselskap.

Menon Business Economics utarbeidet i 2011 en rapport om destinasjonesselskapenes roller og funksjon for Nordland fylkeskommune 
 
Fylkeskommune gjennomfører nå dagsmøter med destinasjonsselskapene for å ta opp utfordringer i forhold til destinasjonsselskapenesom kom frem i rapporten. Videre vil en diskutere hvilke grep en kan ta i forhold til gjennomføring av strategien. Nordland fylkeskommune ønsker å få fram utfordringer som destinasjonsselskapene selv ser, og eventuelt samarbeid om videre utfordringer i den enkelte region.

NordNorsk Reiseliv AS og Nordland fylkeskommune er inne i en dialog om å få til en Nordlandsarena hvor en møtes for å drøfte viktige markedsutfordringer for Nordland m.m. Dette er både viktig i forhold til hvordan spesielle markedstiltak for Nordland og hvordan vi videreutvikler profileringen av Nordland innenfor den nordnorske profilen