Erfaringer fra Sverige: Hvordan utvikle en innovativ reiselivsdestinasjon?

Klikk for stort bilde Ernst Furuhatt

  I Sverige har de testet ut og evaluert utvikling av "Hållbar Destinationsutveckling".

Nordland fylkeskommune jobber med destinasjonsutvikling. I den forbindelse ønsker vi å se på hvordan andre europeiske regioner har løst denne utfordringen. Vi har derfor besøkt det svenske Tillväxtverket for å få presentert deres treårige satsing på Hållbar Destinationsutveckling. 

 

Fem destinasjoner i Sverige har ble valgt ut som piloter ut fra sitt eksportpotensiale. Disse fem var Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby og Åre. Disse pilotene er nå evaluert og konklusjonene kan sammenfattes slik:

 

Destinasjonsutvikling kan ikke ses som et arbeid som skjer hovedsakelig gjennom avgrensede metoder og verktøy. Det krever i stedet et problembasert, prosessorientert perspektiv. Dette innebærer at en først må identifisere relevante problemstillinger på destinasjonen for deretter å igangsett de prosesser man behøver å gjennomføre for å løse disse utfordringene.

 

Det ble avdekket fire hovedutfordringer:

  • Først må det etableres en felles forståelse for hva destinasjonen er, både organisatorisk som geografisk.
  • Det må støttes opp omkring etablering av opplevelsesbaserte klustre og innovasjon mellom aktørene på destinasjonen for å sørge for at hele verdikjeden samarbeider og har felles mål.
  • Det må sørges for at destinasjonen tilføres nødvendig utviklingskompetanse.
  • En må koble sammen destinasjonsutvikling med samfunnsplanlegging.

 

Dette betyr at utviklingen av bærekraftige og innovative destinasjoner krever at flere ulike aktører samtidig deltar i ulike prosesser. Vil du vite mer, ta kontakt med Kai Breivoll: kai.erik.breivoll(@)nfk.no.