Prosjektet Innovative Destinasjoner kjemper videre

Klikk for stort bilde

Søknaden fra Nordland fylkeskommune og ni Europeiske partnere til Interreg Europa på prosjektet "Innovative Destinasjoner" er fortsatt med i kampen om støtte.

Nordland fylkeskommune står som hovedpartner på prosjektet  skal se på ulike løsninger for destinasjons basert innovasjon og hvordan ulike aktører kan bedre samspillet i og mellom næringer, forskningsinstutisjoner, myndigheter, kulturaktører og matprodusenter. Utvikling av et bærekraftig innovasjonssystem for det opplevelsesbaserte reiseliv er det sentrale tema, herunder mulige løsninger på fellesgodefinansiering.

 

Søknaden har nå gått gjennom den tekniske kontrollen og er med videre i kampen om støtte fra programmet. Endelig avgjørelse på hvorvidt prosjektet får støtte ventes før jul i år.

 

Les mer om prosjektet her