Skal utvikle innovative destinasjoner

Møte i partnerskapet til Innovative destinations - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune ønsker å samarbeide med regioner i Europa for å utvikle reiseliv- og opplevelsesnæringen i Nordland.

Reiselivsnæringen er i endring. Dagens reisende stiller helt andre krav til destinasjonene og kvaliteten på produktene som tilbys. Dette fordrer nye løsninger som blant annet inkluderer næringer og sektorer som tradisjonelt ikke har vært oppfattet som reiseliv.

 

Nordland fylkeskommune har gjennom flere år arbeidet med å utvikle reiselivs- og opplevelsesnæringene i Nordland. Denne jobben gjør vi sammen med en rekke aktører innen reiseliv, kultur –og matnæringer og forskning. Satsingen på innovasjon gir nye kunnskapsbehov for å forstå næringen utfra ulike perspektiver.

 

Nordland fylkeskommune har sammen med 11 andre aktører fra 9 forskjellige land i Europa startet å utvikle et prosjekt gjennom Interreg Europa. Prosjektet vil se på ulike metoder for destinasjons-basert innovasjon og hvordan samspillet i og mellom næringer, forskningsinstitusjoner, myndigheter, kulturaktører og matprodusenter kan bidra til å bedre innovasjonssystemene. Det skal jobbes med å utvikle bærekraftige reisemål med virkemidler som fungerer for de komplekse behovene opplevelses-baserte reiseliv har.

 

Partnerskapet hadde oppstartsmøte i Utrecht i mai, og planlegger å sende inn søknad til Interreg Europa innen søknadsfristen i 2015.

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Tommy Nilsen, e-post: tommni@nfk.no