Topplag på besøksforvaltning i Nordland

Nordland fylkeskommune er glad for å kunne fortelle at Ann Heidi Hansen og Hanne Lykkja har takket ja til stillingene som henholdsvis prosjektleder og prosjektmedarbeider i pilotprosjektet om besøksforvaltning.

Nordland fylkeskommune er glad for at prosjektleder og prosjektmedarbeider er bestemt og håper å ha disse på plass rundt årsskiftet.

Besøksforvaltning skal være verktøy for kommuner og andre regionale aktører som sikrer en strategisk og god besøksforvaltning. Opplevelsen skal være god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale verdiskapingen blir størst mulig. Et system for besøksforvaltning har etter det vi kjenner til ikke tidligere vært gjennomført på kommunalt eller regionalt nivå i Norge. Derfor er dette et pilotprosjekt som skal utvikle en metodikk som kan brukes som verktøy i kommuner som ønsker å satse på besøksnæringer.