Nye pilegrimsleder i nord

Klikk for stort bilde Bjørn Erik Olsen

Fylkesrådet bevilger 802.000,- kr. til Sør-Hålogaland bispedømmeråd for gjennomføring av prosjektet «Pilegrim i Nord».

 

 

Historiske pilegrimsleder

- Det finnes mange spor etter tidligere pilegrimsaktiviteter i nord, men det finnes ingen offisielle historiske pilegrimsleder. Det er derfor gledelig å kunne bidra til videre satsing i nord for å ta med oss de historiske aspektene inn i en ny pilegrimsvirkelighet, sier en fornøyd fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).  

 

Den nye pilegrimsvandrer

Pilegrimsmotivet opplever for tiden en renessanse med pilegrimsvandrere langt utover de faste kirkegjengere og Knutsen er meget fornøyd med at det nye og gamle leder nå kan merkes. – Det kan blant annet etableres overnattingssteder og pilegrimsmottak og inviteres til kulturarrangement og kirkebesøk i pilegrimsleden.  

-I dag befinner pilegrimmen seg i en virkelighet der natur, kultur, reiseliv, kirke og folkehelse er viktige bestanddeler. Det betyr at satsingen vil bidra til verdiskaping, ringvirkninger og en rekke samarbeidsallianser for andre prosjekt i Nordland – ikke minst for reiseliv i Nordland, avslutter Knutsen.

 

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF)

Bakgrunn

  • De ti siste årene har det blitt betydelig satset på pilegrimsarbeid i Norge. I 2013 startet Sør-Hålogaland bispedømmeråd forprosjektet «Pilegrim i Nord» hvor Nordland fylkeskommune bevilget kr. 300.000,- samt at Riksantikvaren støttet prosjektet. Målet for prosjektet var å kartlegge potensialet for en pilegrimsled langs Norskekysten.
  • Forprosjektet konkluderte med at det er grunnlag for å gå videre med et hovedprosjekt som bygger på de fire pilarene økonomisk, miljømessig, sosialt og kulturell verdiskaping.
  • Hovedmålet er å skape lokalt pilegrimsengasjement og etablere infrastruktur for en helhetlig godkjent St. Olavsled mellom Trondenes og Nidaros.

Målgrupper

  • Folkekirka i Sør-Hålogaland – menigheter og kirkehus
  • Den lokale pilegrim
  • Den tilreisende pilegrim (nasjonal og internasjonal)
  • Ordinære turister
  • Barn og unge (gjennom utarbeiding av lokale tiltak i Den kulturelle skolesekken og trosopplæring)