Samler krefter for Sulis

Klikk for stort bildeFauske kommune ønsker å styrke besøks- og opplevelsesnæringen i Sulitjelma gjennom et treårig prosjekt. Fylkesrådet bidrar med nesten èn million kroner.

Det er Fauske kommunes næringsselskap, Fauna KF som står bak prosjektet som særlig skal fokusere på to tydelige budskap: Ski og gruvehistorie. Dette i samarbeid næringsaktørene som fins i området samt frivillige, stiftelser, organisasjoner, offentlige organer og andre.

- Samarbeidet vil bidra til å løfte denne satsingen ytterligere enn om besøksnæringen gjorde dette alene, sier fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF).

Økt verdiskapning

Målet for prosjektet er kort fortalt økt verdiskaping, bedre lønnsomhet for bedriftene, økt besøkstall, samt å bidra til at Sulitjelma blir et bedre sted å bo. Prosjektet skal styrke de etableringene som fins i dag, og bidra til nyetableringer i Sulitjelma-samfunnet.

Revitaliserer bergverksdriften

- Det var et hardt slag for lokalsamfunnet da bergverksdriften i Sulis ble nedlagt. I dette prosjektet ser man fremover og skisserer hvordan man kan gjøre stedets stolte bergverkstradisjoner til en attraksjon for besøkende. Med sin historiske bakgrunn er Sulitjelma en uoppdaget attraksjon. Tilrettelegging av opplevelser på dette området gir muligheter som ikke blir brukt i dag, mener Noresjø.

Natur

Sulitjelma kan by på fantastiske friluftsmuligheter, både sommer som vinter. Det finnes omlag 600 hytter i ulike hyttefelt, skibakke og godt preparerte løyper. Med innlandsklima har området lang og stabil vinter. I sommerhalvåret er området spesielt populært for vandring, fiske og jakt. Prosjektet skal jobbe videre med å foredle denne fantastiske ressursen gjennom styrking av markedsføringen og bedret infrastruktur.