Smelteverket - Industri og kultur

Klikk for stort bildeHavmannen i Rana kommune. Foto: Vegar Moen

I et treårig prosjekt har Smelteverket ved hjelp av ulike kulturelle virkemidler arbeidet for å bygge omdømme og visualisere Mo i Rana som en av Norges største og kanskje viktigste bergverks- og industribyer. Det har gjennom de tre årene vært fokusert på fortid, nåtid og fremtid. Blant flere andre aktiviteter i prosjektet ble det laget en film som viser hvordan byen har utviklet seg fra 1870 til i dag, i tillegg til at man har tatt med noen fremtidssenarioer. 

Nordland fylkeskommune har sammen med med flere aktører gitt støtte til prosjektet som har rettet seg mot følgende målgrupper:

  • Ungdom/ studenter
  • Fremtidig arbeidskraft og kompetanse 
  • Næringsliv/ industri

Her kan du se filmen.