Træna, Vega og Røst går sammen for å skape flere opplevelser

Leilighetskompleks for ærfugl, Lånan - Klikk for stort bildeLeilighetskompleks for ærfugl, Lånan

Fylkesråd for næring, Mona Fagerås (SV), har bevilget 300.000 kroner til forprosjektet Træna-Vega-Røst. Med utgangspunkt i opplevelsesnæringen ønsker de tre kommunene å undersøke hvordan et samarbeid kan muliggjøre en merverdi for hver av øyene, og for Nordland som helhet.

 

Træna, Vega og Røst er tre øykommuner i Nordland, med hvert sitt særpreg.

Vega har siden 2004 hatt verdensarvstatus og har jobbet med profilering av øya med utgangspunkt i den spesielle ærfugltradisjonen. Opplevelsesnæringen har vokst og tilretteleggelse har gjort det mulig å drive frem et godt besøkstilbud på øya.

Træna - Klikk for stort bildeTræna

 

Træna er øysamfunnet lengst ute på Helgelandskysten som med Trænafestivalen har lyktes med å trekke et internasjonalt publikum til musikkfestivalen som startet i 2003. Træna blir også mer og mer kjent for den historiske koplingen til Hawaii, gjennom foto-og historieprosjektet Træna-Hawaii.

 

Røst er kjent som tørrfiskens mekka og har vært med på å gjøre Norges tørrfisk kjent i hele verden. Historien om Røst og Querini spiller en rolle i så vel fiskeindustrien som i kulturlivet.

 

- Alle øyene, hver på sin måte, har en spesiell historie og dermed et bra utgangspunkt for formidling og verdiskaping innenfor kultur, natur og opplevelsesnæring, sier Mona Fagerås.

 

Fiskeri og fiskeindustrien har vært dominerende næringer, og de ulike øyene har taklet utviklingen av nye næringer på noe forskjellige måter. Selv om det tradisjonelle fiskeriet har gått nedover har samfunnene lyktes med å bygge opp andre ting som styrker profilene deres, især innenfor reiseliv-/ opplevelsnæringen.

Klikk for stort bildeStorfjellet og andre majestetiske fjell på Røst Karin Marie Antonsen

 

- Træna, Vega og Røst er sterke varemerker som på ulike måter har en internasjonal kopling. Alle tre har Artist in Residence-ordninger som trekker kunstnere fra hele verden. Dette gjør at mange kjenner til stedene, også internasjonalt. Hver og en av øyene har sine forutsetninger, sine egne strategier og sine egne prosjekt som driver utviklingen av opplevelsesnæringen, lokal samfunnsutvikling og øvrig steds- og næringsutvikling fremover, sier fylkesråden.

 

- Nordland har gode forutsetninger for å skape spenstige og salgbare produkt gjennom å sette sammen de tre særpregete øyene for å skape opplevelser langs kystlinjen. Det å skape bedre koplinger mellom disse spredte, men spennende øysamfunnene, ville gagne merkevaren Nordland. Samtidig vil det være med på å høye kompetansen, pågangsmotet og innovasjonsevnen i de små samfunnene langt til havs. Små samfunn trenger hverandre å speile seg mot og samarbeide med, for å bli bedre, avslutter Fagerås.