Utvikling av inkubator for opplevelsesnæringen

Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkeskommune har innvilget kroner 300.000,- til Kunnskapsparken i Bodø for å gjennomføre et forprosjekt på "utvikling av inkubator for opplevelsesnæringen".

Forprosjektet skal se på mulighetene for at en inkubator kan øke aktiviteten i opplevelsesnæringen i Nordland. Målet med prosjektet er å utvikle en modell for drift og innhold i en inkubator for opplevelsesnæringen med utgangspunkt i reiseliv og kultur. Inkubatoren skal gi råd og veiledning til virksomheter som forsøker å etablere seg innenfor opplevelsesnæringen og bidra med ressurser og aktiviteter som virksomhetene trenger i oppstarten.

En spesiell inkubator for opplevelsesnæringene vil sannsynligvis trenger nye og andre verktøy enn dagens tradisjonelle inkubatorer:
o    Annen kompetanse
o    Finansiering til å gjennomføre egne prosjekter
o    Høy rekrutteringskostnad
o    Mer samarbeidsfokusert

En inkubator for opplevelsesnæringen kan gi muligheter for samarbeid, da opplevelsene ofte kan utfylle hverandre. Innenfor opplevelsesnæringen kan de ulike aktørene ha forskjellige roller overfor hverandre, det er ikke entydig hva eller hvem som er konkurrenter eller samarbeidspartnere. Det er et uklart skille mellom dem, da opplevelsesnæringen er en bransje hvor ulike aktører er gjensidig avhengige av hverandre.

En inkubator skal bidra til å øke kunnskapen og kompetansen i næringen gjennom opplæring og samarbeid mellom ulike bedrifter og utveksling av erfaringer. Ved å skape en arena hvor opplevelsesbedrifter kan søke råd og skape nettverk kan det gi økt kompetanse og kunnskap innad i de ulike bedriftene. Økt kompetanse og kunnskap innenfor opplevelsesnæringen er spesielt viktig ikke bare på grunn av vekst men også på grunn av sikkerhet i gjennomføringen av opplevelsesproduktene.

Inkubatoren skal gi en økt satsning på kultur, opplevelser og attraksjoner gjennom utvikling av opplevelsesbedrifter og fokus på bruk av ressurser som finnes i Nordland.