Positive gjestedøgnstall for november 2011 i Nordland

Hittil i år  -fra og med januar til og med november- har vi hatt en økning i antall gjestedøgn i Nordland på 73 000.

Nordland som helhet hadde i oktober en vekst på 3,9 %. Norske gjestedøgn økte med 6,2% mens utenlandske gjestedøgn hadde en tilbakegang på 15,6%.

Størst prosentvis vekst hadde Brønnøysund med hele 97,9 %. Det betyr at de hadde en fordobling av antall gjestedlgn i forhold til samme måned i fjor. Det var også økning i Narvik, Bodø, Mo/Sandnessjøen/Nesna og Mosjøen. De andre handelsdistriktene hadde tilbakegang, Loften kun 0,9 %.

I Nordland økte hotellenes losjiinntekter med 8,9 prosent i forhold til november 2010. Det betyr at hotellenes losjiinntekter i november var på kr. 43 541 000

Av de utenlandske gjestedøgnene var det i november økning fra Spania, Nederland, Storbritannia, Finland, Sveits og Frankrike. Størst nedgang fra Tyskland og USA. Nedgangangen fra Tyskland er så stor at den ikke oppveier økningen fra de andre markedene.

Økningen i hotellgjestedøgn var størst innen kurs/konferanse og ferie/fritid med henholdsvis 19,5 og 18,6%. Liten nedgang på yrkestrafikken (-3,1%).

Hittil i år  -fra og med januar til og med november- har vi hatt en økning i antall gjestedøgn i Nordland på 73 000. Av dette utgjør norske gjestedøgn 69 000. Det betyr at vi i denne perioden har hatt 1 479 181 gjestedøgn i fylket, en økning på 5,2 %.

Norge som helhet hadde i samme periode en vekst på 1,9%.