Støtter prosjekt for å få flere Helgelendinger

Klikk for stort bildeProsjektlederne Marlene Jordbru og Caroline Moen Eide i front. Fra venstre Rigmor Nygård Hansen (Rana Blad), Trond Millerjord (Rana kommune) Remi Nilsskog (Helgelandssykehuset), Ronny Grønvik (ALCOA), Bjørn-Audun Risøy (Kunnskapsparken Helgeland) og Lillian Sørensen (Helgeland Kraft) Rana.no    - Rekrutteringsprosjektet «Heile Helgeland» har bred forankring og tar nye grep for å øke folketallet i en av Nordlands aller mest spennende regioner, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) som går inn med 285 000 kroner i prosjektet.

«Heile Helgeland» er et nytt felles bransje- og kommuneoverskridende rekrutteringsprosjekt. Det skal synliggjøre Helgeland som en attraktiv region og sikre arbeidslivet tilgang på relevant arbeidskraft. Satsingen er initiert av næringsliv, kommuner og andre offentlige aktører på Helgeland.

Klikk for stort bildeNæringsråd Ingelin Noresjø Susanne Forsland   - Godt prosjekt

- Det er svært positivt at arbeidet er så bredt forankret, både geografisk og i næringslivet. Nytt i prosjektet er også at det går bort fra utelukkende å satse på heimkommere til å satse mer på velkomst og integrering for de som allerede har bosatt seg på Helgeland, selv om rekruttering utenfra fortsatt er et mål. De tenker langsiktig, strategisk og helhetlig, og legger opp til tiltak knyttet til tiltrekking, velkomst og integrering i alle kommunene. Prosjektet har lagt opp til en unik partnerstruktur, der alle virksomheter og kommuner bidrar med et kronebeløp ut fra antall ansatte og antall innbyggere. Kort sagt: dette virker som et svært velfundert og godt prosjekt, sier Noresjø.

Glad for støtte

-«Heile Helgeland» er et svært viktig samarbeidsprosjekt for regionen. For å lykkes med rekruttering er det viktig med en helhetlig tilnærming der kommuner, næringslivet, offentlige virksomheter og innbyggerne samarbeider. Det står mange engasjerte partnere bak prosjektet, som setter stor pris på at Nordland fylkeskommune støtter denne satsingen, sier prosjektleder Caroline Moen i Kunnskapsparken Helgeland