Vega satser på utvikling av bærekaftig reiseliv

Vega er pilot i det nasjonale programmet for utvikling av bærekraftig reiseliv og har fått utarbeidet en film som viser hvordan satsingen gjennomføres.

Et bærekraftig reiseliv strekker seg lengre enn til kortsiktige prioriteringer. Et bærekraftig reiseliv fokuserer ikke bare på fordelene for de reisende, men på reiselivets innvirkning på stedene som besøkes, og for verdiene i natur, kultur og lokalsamfunn. Bærekraft i reiselivet knyttes til ansvarlighet, kvalitet og langsiktighet. Globalt er bærekraftig reiseliv, eller sustainable tourism, et sterkt voksende og lønnsomt segment. Innovasjon Norge er sentral i arbeidet for økt bærekraft i norsk reiseliv og jobber for at flere norske bedrifter og destinasjoner skal utvikle bærekraftige løsninger. 

Mer om satsingen finner du her:

Vist Vega