Vil ha forutsigbarhet for kraftforedlende industri

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF)Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø, vil ha forutsigbarhet for den kraftforedlende industrien, og vil ha en gjennomgang av industritariffavtalen som helhet.

En av de viktigste rammebetingelsene for den kraftforedlende industrien I Nordland er en forutsigbar og konkurransedyktig pris på kraft. Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF) mener det er et paradoks at bedrifter som er av stor betydning for det grønne skiftet, kan gis dårligere rammebetingelser for kraftkjøp enn andre kraftforedlende virksomheter.

- Rabattordningen for kraftforedlende industri slår veldig ulikt ut. Den gir størst fordeler til industribedrifter som kan ha et kontinuerlig uttak av energi som Alcoa og Elkem. Mens stålprodusenten Celsa som gjenvinner skrap som sitt råstoff, har behov for pause i produksjonen, og forbruker energien mer ujevnt. I dagens prisfastsetting, kommer de dårlig ut, forklarer Noresjø.

 

Vil sikre grønn industri

Fylkesråd Noresjø vil arbeide videre for en industritariff som er langsiktig og rettferdig, og som sikrer arbeidsplasser og grønn industri også i fremtiden. Da må også hele industrien som bidrar i det grønne skiftet kunne operere med forutsigbarhet.

-Celsa bør ikke straffes for å bidra til det grønne skiftet gjennom å resirkulere stål og jern. De bør få de samme rammene å operere under som andre i den kraftforedlende industrien. Men også for bedrifter som Alcoa og Elkem, gir reduksjonen i rabattordningen for industrien svært store utslag, poengterer Noresjø.

 

Oppfordrer sentrale myndigheter

Hun vil nå ta opp problemstillingen både gjennom formelle høringsprosesser og i møter med Statnett og sentrale myndigheter.

-Kjernen i vår industripolitikk er at man skal ha en fordel av å skape verdier av krafta nær der den produseres. Nå er det for mye usikkerhet knyttet til framtidige kostnader. Det kan ramme planlagte investeringer i industribedriftene, påpeker Noresjø.

 

Ønsker flere arbeidsplasser

I fylkesrådets politisk plattform, er visjonen at Nordland skal være ledende på industriutvikling, og at grønn energi skal videreforedles nær der den produseres.

- Våre industrimiljøer ligger langt framme når det gjelder kompetanse på bærekraftige prosesser og produkter, og i utviklingen av en sirkulær økonomi. Industrien har en sentral rolle, knyttet til et grønt skifte, med kutt i utslipp og bedre ressursutnyttelse, til innovasjon og teknologiutvikling. Men den aller viktigste rammebetingelsen for den kraftforedlende industrien I Nordland er en forutsigbar og konkurransedyktig pris på kraft. Gjennom en slik forutsigbarhet har man muligheten til å skape nye arbeidsplasser i verdikjedene til industrimiljøene i fylket, avslutter næringsråd Ingelin Noresjø.