Vil stoppe ressurskriminaliteten i turistfisket

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) Thor-Wiggo Skille Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) er sterkt bekymret over omfanget av fiskesmugling ut av landet fra fisketurister. Men i stedet for et totalforbud mot utførsel, som noen tar til orde for, vil hun ha ut de useriøse turistfiskeaktørene.

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø besvarte en interpellasjon  om dette teamet fra Røds Geir Jørgensen under siste fylkestingsmøte. Jørgensens spørsmål til fylkesråden var todelt:

- Hva vil fylkesrådet / ansvarlig fylkesråd gjøre for å bekjempe den økonomiske kriminaliteten og smuglingen som følger i kjølvannet av det uregulerte turistfisket?

- Vil fylkesrådet/ ansvarlig fylkesråd støtte kravet fra Nordlands Fylkes Fiskarlag om utførselsforbud?

Doble bøter gir ingen effekt

Noresjø innledet sitt svar med at det både er et viktig og sammensatt spørsmål som Jørgensen tok opp.

- Vi ser at utenlandske fisketurister smugler fisk i store mengder ut av landet. Ikke rart da at mange, og ikke minst fiskere og fiskeriorganisasjoner, ønsker en stopper for denne utviklingen. Også vi i Nordland fylkeskommune er sterkt bekymret for utviklingen. Derfor gikk vi i februar i år sammen med de andre nordnorske fylkeskommunene samt Sametinget og Vest-Finnmark regionråd om en felles uttalelse til Nærings- og fiskeridepartemenet: «Ja til økte bøtesatser ved tyvfiske og fiskesmugling». I april ble bøtesatsene for fiskesmugling doblet. I ettertid ser vi dessverre at smuglervirksomheten bare fortsetter, og at økte bøter ikke har vært tilstrekkelig, sa Noresjø.

Vil ha bort de useriøse

Fylkesråden er opptatt av at vi må komme til livs både fiskesmugling og ressursødeleggelse.

- Samtidig må vi ikke stelle oss slik at vi slår beina unna de seriøse aktørene. Et totalforbud mot utførsel kan komme til å bety kroken på døra for ei viktig næring langs kysten. Derimot må det kunne  gjøres enklere å få fjernet aktører i denne bransjen som driver regelrett ressurskriminalitet. Uregistrerte anlegg er ikke underlagt noen form for plikter, hverken i forhold til rapportering av fangst eller informasjon om norske regler for turistfiske. Fylkesrådet vil arbeide for strengere lover og reguleringer av turistfiske og en forvaltning som sikrer at miljø og fiskebestander ikke overbelastes. For godkjente anlegg bør det legges større vekt på stedlig kontroll fram til at turistfisket kommer i orden. Så må det også arbeides for et enda høyere bøtenivå ved ulovlig utførsel av fisk, mener Noresjø.

Tar opp problemet nasjonalt

Hun legger til at det fortsatt er statlige myndigheter som har ansvaret for å påse at utenlandske fisketurister følger gjeldende bestemmelser.

- Som næringsråd ønsker jeg på nytt å ta opp situasjonen nasjonalt – gjerne sammen med næringsorganisasjoner, fylkeskommuner langs kysten, sametinget og andre samarbeidsparter. Det er i alles interesse å få kontroll på ressursuttaket og sikre kystfiskebestandene for framtiden.

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde