Cookie Consent by TermsFeed Bli med på kurs i prosessledelse i kommunal planlegging og bærekraftig samfunnsutvikling! - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Bli med på kurs i prosessledelse i kommunal planlegging og bærekraftig samfunnsutvikling!

Nordland fylkeskommune har inngått avtale med Utviklingskompetanse AS i samarbeid med Høgskulen i Volda om å holde kurs i prosessledelse i kommunal planlegging og bærekraftig samfunnsutvikling. Påmeldingsfristen er utvida til 24. april!

Kurset kan være spesielt aktuelt for kommunene nå når de skal i gang med revidering av sine planstrategier og kanskje samfunnsdeler av kommuneplanen, men kurset er nyttig for alle former for utviklingsarbeid, for eksempel innenfor folkehelsearbeid eller frivillighet.

Formålet med kurset er todelt:

  1. Å styrke deltakernes handlingskompetanse innen plan- og utviklingsledelse gjennom interaktive forelesninger basert på forsking, og praktisk anvendbare metoder og teknikker relatert til prosessledelse og projektdesign.
  2. Å gi deltakerne drahjelp i eget endrings-, plan og utviklingsarbeid gjennom arbeidet med prosessplan som gjennomgående øvingsoppgave. Prosessplanene som deltakerne utarbeider under veiledning, kan i tillegg til å være et ledelsesverktøy for egen utviklingsprosess, og brukes som grunnlag til søknad om ekstern finansiering.

Målgruppa er ledere, prosjektledere, planleggere, politikere, ressurspersoner og andre i offentlig og frivillig sektor som har en rolle i ulike former for omstillings-, plan- og utviklingsarbeid relatert til helhetlig og bærekraftig lokalsamfunnsutvikling.

Kursets gjennomføres i en kombinasjon av to nettbaserte og én fysisk samling:

Samling I:            via Teams: 3. - 5. mai 2023 (Dag 1: kl 09-15 / dag 2 og 3: 0830-1130)
Samling II:          fysisk samling på Saltstraumen hotell, Saltstraumen: 6. - 8. juni 2023
Samling III:         via Teams: 12. - 14. september 2023 (Dag 1: kl 09-15 / dag 2 og 3: 0830-1130)

Deltakerne rekrutteres rundt de reelle utviklingsprosjektene som det skal jobbes med i kurset. Vi krever derfor at minst to og maksimalt fire samarbeider om hvert utviklingsprosjekt. Gruppa kan settes sammen på tvers av sektorer/kommuner/organisasjoner/frivillighet, fylkeskommune og/eller andre aktuelle aktører.

Mer informasjon om kurset finner du her (PDF, 2 MB).

Blir det stor interesse for kurset, er det aktuelt med et kurs nr 2 våren/høsten 2023.

Kostnader

Deltakeravgift: Ingen

Nordland fylkeskommune dekker overnatting, deltakelse og mat på den fysiske samlingen i Saltstraumen 6. - 8. juni. Ved manglende oppmøte faktureres deltakerne for overnatting, deltakelse og mat på hotellet i etterkant.

Kommunen/deltakerne dekker reisekostnader selv.

Påmelding gjøres her: https://forms.office.com/e/QbtEeebS4t, eller ved å bruke QR-koden under.

Ny frist for påmelding er 24. april 2023 kl 15.

For spørsmål: Kontakt Britt Kjensli, Nordland fylkeskommune på e-post: brikje@nfk.no, mobil: 41610171 (angående påmelding og det praktiske) eller Tor Skogstad, Utviklingskompetanse AS, tor@uk-as.no, mobil 97701621 (angående kursinnhold og det faglige).