Cookie Consent by TermsFeed Høring og offentlig ettersyn av planprogram regional plan for livskraftige lokalsamfunn - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Høring og offentlig ettersyn av planprogram regional plan for livskraftige lokalsamfunn

Fylkesrådet har i sak 367/2023 vedtatt at forslag til planprogram for regional plan for livskraftige lokalsamfunn 2025-2035 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 31. januar 2024, jf. plan- og bygningsloven § 5-2.

Plan- og bygningsloven krever at det i forkant av alle regionale planer skal utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal legge fram formålet med planleggingen og avgrense planarbeidet tematisk. Det skal i tillegg avklare hva som bør utredes, hvordan planarbeidet skal organiseres og hvilke prosesser planen skal følge fram til endelig vedtak, inkludert opplegg for medvirkning. 

Planen og planarbeidet skal bidra til utvikling av sosialt bærekraftige og attraktive samfunn for alle som bor i Nordland. For å få til dette må det jobbes med mange ulike påvirkningsfaktorer, blant annet kompetanse, tilknytning til og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, bolig, samt andre faktorer som bidrar til god livskvalitet. 

I høringsprosessen inviteres det spesielt til å gi innspill på følgende: 

  1. Om tema og problemstillinger planprogrammet tar opp er relevante for å skape livskraftige lokalsamfunn. 
  2. Om det er kunnskap eller utredninger som bør innhentes som del av planarbeidet. 
  3. Hvordan det ønskes å medvirke i de ulike delene av planarbeidet. 

 

Du kan lese planprogrammet ved å trykke på lenken under:

Les planprogrammet og gi innspill her. 


Innspill sendes Nordland fylkeskommune på post@nkf.no innen 31. januar 2024.  Merk innspill med “høring planprogram for regional plan for livskraftige lokalsamfunn, 21/24085”