Cookie Consent by TermsFeed Mobilisering FoU i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Mobilisering FoU i Nordland

SIDEN ER UNDER OPPDATERING.

Nordland fylkeskommune arbeider med ulike programmer som kan bidra til mobilisering til forskning, utvikling og innovasjon i Nordland. Fylkeskommunen deltar i FORREGION, leverandørutviklingsprogrammet N2 og har et eget Regionalt forskningsfond for Nordland

Forregionprosjektet MoFI 2020 er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Norges Forskningsråd. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Dette er et lavterskeltilbud til små bedrifter. Prosjektmidler tildeles til bedrifter som har liten eller ingen erfaring med forskning fra før. 

Programmet har følgende virkemidler:

Kompetansemegling -  en kvalifisert rådgiver (megler) hjelper bedrifter og bedriftsnettverk til å finne rett forskningskompetanse, eller relevant virkemiddel for spesifikke prosjekter. 

 

Forprosjektmidler til bedrift

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Støttesats 100 000 – 320 000. Krav om egeninnsats 20%
Du finner søknadsmal og  mer informasjon om forprosjekter ved å følge denne lenken

 

Personmobilitet

gjør det mulig for studenter, forskere og næringslivsfolk å krysse institusjonelle grenser og skaffe seg erfaring fra – og selv bidra i – nye miljøer.

Støttesats inntil 300 000. Kan støttes med inntil 100% ut 2020

 

Nettverksmøter for bedrifter

samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling, utviklingsbehov eller forskningstema, med mål at deltagerne kommer fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller satsing. Kompetansemeglerne kan hjelpe til med å arrangere samling.

Støttesats inntil kr 70 000 pr. arrangement.