Cookie Consent by TermsFeed Forskning, utvikling og innovasjon - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Forskning, utvikling og innovasjon

Nordland fylkeskommune jobber for å styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats.

Nordland fylkeskommune har ulike virkemidler for mobilisering til økt forskning og innovasjon.

Regionale forskningsfond Nordland har som formål å styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats.

Regionalt forskningsfond Nordland har overordnede målsetninger om å;

  • finansiere prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling i regionene i Nordland, både økonomisk, sosialt og miljømessig.
  • bidra til å utvikle og finansiere brukerstyrte prosjekter basert på forskningsbehov i næringsliv og offentlig sektor i regionene i Nordland.
  • utvikle forskningskapasiteten både i forskningsmiljøene og i næringsliv og offentlig sektor i Nordland.

Som en del av regionreformen fikk fylkeskommunene i 2022 også ansvaret for mobiliseringsdelen av FORREGION (forskningsbasert innovasjon i regionene) fra Kommunal- og distriktsdepartementet. FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. FORREGION skal mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning, som Regionale forskningsfond (RFF), Norges forskningsråds nasjonale programmer eller internasjonale ordninger.

For mer informasjon om FORREGION i Nordland og Regionalt forskningsfond Nordland, samt aktuelle utlysninger - se nettsidene til Regionalt forskningsfond Nordland: Regionalt forskningsfond Nordland (regionaleforskningsfond.no)

Søknadsfrist: Løpende