Cookie Consent by TermsFeed FNs bærekraftsmål - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. (Kilde: FN)

Klikk på bildene under for å lese mer om status i Nordland for hvert enkelt bærekraftsmål.

Bildet inneholder lenker til FNs bærekraftsmålMål 1: Utrydde fattigdomMål 2: Utrydde sultMål 3: God helse og livskvalitetMål 4: God utdanningMål 5: Likestilling mellom kjønneneMål 6: Rent vann og gode sanitærforholdMål 7: Ren energi til alleMål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekstMål 9: Industri, innovasjon og infrastrukturMål 10: Mindre ulikhetMål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunnMål 12: Ansvarlig forbruk og produksjonMål 13: Stoppe klimaendringeneMål 14: Livet i havetMål 15: Livet på landMål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjonerMål 17: Samarbeid for å nå målene

For å stake ut en kurs som bidrar til å nå bærekraftsmålene er det avgjørende med god kunnskap. På disse nettsidene presenteres kunnskap innenfor bærekraftsmålene. Innholdet er ikke alltid i samsvar med de som presenteres i rapporten "Kunnskap for et bærekraftig Nordland". (PDF, 11 MB) Dette skyldes i de fleste tilfeller at det har kommet oppdaterte tall, eller at vi har fått tilgang til fylkesdata på nye indikatorer. 

Gjennomgangen av FNs bærekraftsmål i rapporten "Kunnskap for et bærekraftig Nordland" viser områder der det mangler statistikk. Det videre arbeidet med å nå bærekraftsmålene vil kreve at kunnskap og indikatorer utvikles både på regionalt og lokalt nivå.   

Les mer om FNs bærekraftsmål her

Last ned oversikt over alle mål og delmål her (PDF, 3 MB)