Cookie Consent by TermsFeed Karttjenester - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Karttjenester

Kart er planleggernes viktigste hjelpemiddel. Her finner du en oversikt over ulike kartportaler og temakart som benyttes i forbindelse med planarbeid i Nordland. I tillegg finner du lenker til andre nyttige kartressurser.

Nordland

Nordlandsatlas 
Se vedtatte og foreslåtte arealplaner. Her finner du også ulike temakart for Nordlandskommunene, typiske og sjeldene landskap, og friluftslivskartlegging.

Reindriftskart i Nordlandsatlas  

Stadnamn i Nordland 
Det er samlet nærmere 200 000 stedsnavn på store og små lokaliteter fra alle kommuner i fylket. I tillegg til stedsnavnene er det samlet informasjon om hvert enkelt navn, for eksempel om opphav og om natur- og kulturkategorier.

Regional plan for Vefsna

Andre karttjenester

Anleggsregisteret
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kulturarenaer og løypetiltak. Kulturdepartementet.

Artsdatabanken 
Kunnskapsbank for naturmangfold. Her finner du Artskart, NiN-kart og Portal for økologiske grunnkart

BarentsWatch 
Arealverktøyet inneholder kartgrunnlag som viser naturressurser, miljøtilstand, næringsaktiviteter, planer og reguleringer og diverse referansedata. Kartverket, Miljødirektoratet, BarentsWatch. 

Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratets karttjenester leverer kart over ulike maritime temaer som: Fiskeri, plan og sjøareal, akvakultur og lusebehandling.

Geonorge SePlan 
SePlan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre. 

Kilden
Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Kommunekart 
Kommunekart gir deg detaljerte kart og flybilder for hele Norge. Norkart. 

Kulturminnesøk 
Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om over 190.000 kulturminner og kulturmiljøer.

Miljødirektoratets Naturbase 
Naturbase viser kart om utvalgte områder for natur og friluftsliv. Nyttig for kommunale planleggere, grunneiere og lokalt reiseliv.

Nasjonal løsmassedatabase
NGUs kart over løsmasser og maringrense. 

Norgeskart 
Kartverkets mest populære karttjeneste. 

NVE-Atlas 
NVE Atlas gir deg tilgang til de fleste temadatasettene NVE har ansvar for, vist på oppdatert kart- eller flybildebakgrunn.

Statistisk sentralbyrå 
SSBs karttjeneste hvor en kan finne kart over befolkningstetthet, strandsone m.m.

UT.no 
Finn din tur blant tusenvis av turforslag og hytter. 

Vann-nett Portal 
Inngangsportalen til informasjon om vann i Norge. NVE og Miljødirektoratet.

Vegkart 
Statens Vegvesen.