Cookie Consent by TermsFeed Klima og miljø - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Klima og miljø

Utforsk utvalgt klima- og miljøstatistikk i fylker, regioner og kommuner

Her kan du utforske en rapport som viser statistikk på 1) Personbiler og drivstofftype, 2) Avfall fra husholdningene og 3) Bruk av elektrisk kraft i Nordland. I tillegg finner du lenker til nyttige kilder til klima- og miljøstatistikk. Klikk på ikonet for fullskjermmodus for å se visualiseringene i full størrelse. Det er dessverre ikke mulig å laste ned datagrunnlaget for disse rapportene. Lenker til dataene i SSBs statistikkbank finnes nederst på hver rapportside. Det er også mulig å ta skjermbilde dersom du ønsker å bruke noen av figurene i egne rapporter/presentasjoner. 

Personbiler og drivstofftype

Nordland er det fylket med lavest andel elektriske personbiler (4,9 prosent i 2020). I landet som helhet er 12,1 prosent av personbilene elektriske i 2020. Antall registrerte el-biler øker for hvert år. Det samme gjør også antall hybridbiler og dieselbiler, mens antall personbiler på bensin går nedover.

Avfall fra husholdningene

I overkant av 1/4 av avfallet fra husholdningene i Nordland leveres til materialgjenvinning. Av matavfallet i Nordland går omtrent 3/4 til kompostering, mens litt under 1/4 går til biogassproduksjon. Restavfall går hovedsakelig til forbrenning.

Forbruk av elektrisk kraft i husholdninger og jordbruk

Nettoforbruk av elektrisk kraft i husholdninger og jordbruk i Nordland er økende. Salten er den regionen med klart høyest forbruk av elektrisk kraft i husholdninger og jordbruk, noe som har sammenheng med at Salten er Nordlands klart mest folkerike region.